Hoofdmenu

MenuClose

Centraal Nautisch Beheer

Begin jaren negentig hebben de vier havengemeenten rond het Noordzeekanaalgebied (Amsterdam, Beverwijk, Velsen en Zaanstad) vanuit de één loketgedachte besloten om met betrekking tot de scheepvaart intensief samen te gaan werken. Dit resulteerde in de oprichting in april 1994 van het Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied (CNB).

Taken en bevoegdheden

Het wettelijk kader van dit samenwerkingsverband is de door de vier gemeenteraden vastgestelde Gemeenschappelijke Regeling Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied. Hierin is de overdracht van de taken en bevoegdheden van de diverse gemeenten met betrekking tot de scheepvaart geregeld. De taak van het CNB is het bevorderen van een veilige, vlotte en milieuverantwoorde afwikkeling van het scheepvaartverkeer. Het CNB heeft de uitvoering van die taak belegd bij de Divisie Havenmeester van Havenbedrijf Amsterdam. Het beheersgebied van het CNB loopt vanaf 12 mijl voor de koppen van de havenhoofden in IJmuiden (inclusief IJ-geul 24 mijl) tot aan de Oranjesluizen in Amsterdam en de daarop uitkomende havenbekkens.

Algemeen en dagelijks bestuur

Het algemeen bestuur van het CNB bestaat uit leden van de gemeenteraad en college van de vier havengemeenten aangewezen in de verhouding van 6 (Amsterdam), 3 (Velsen) en ieder 2 (Beverwijk en Zaanstad). Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de ‘havenwethouders’ van de 4 gemeenten en een gezamenlijke vertegenwoordiger van Zeehaven IJmuiden NV en Tata Steel, de 2 private havens in het Noordzeekanaalgebied. De voorzitter CNB is de wethouder haven van de gemeente Amsterdam. Het bestuur van het CNB wordt ondersteund door een secretaris, deze functie is verankerd in de Gemeenschappelijke regeling CNB. Tevens heeft het CNB een directeur, verantwoordelijk voor de uitvoering van de CNB-taken. Het CNB heeft een eigen jaarrekening en begroting.

Het Rijk

Vanuit de één loketgedachte heeft het Rijk in 1994 besloten de nautische rijkstaken (bediening sluizencomplex IJmuiden, scheepvaartbegeleiding Noordzeekanaal en IJ) te mandateren aan het CNB. Tevens is een overeenkomst gesloten tussen minister en CNB. 

Producten

Het CNB is behalve een bestuursorgaan, ook een autoriteit die producten aflevert. Zo is in 2012 de Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied 2012 tot stand gekomen, gezamenlijke regelgeving voor de havens aan het Noordzeekanaal. Ook geeft het CNB vergunningen en ontheffingen af en mededelingen aan de scheepvaart uit met betrekking op het CNB gebied. Het CNB is bevoegd voor de Loodsenwetgeving. Onder de vlag van het CNB worden ook de Port security taken in de Noordzeekanaalregio uitgevoerd. In dit kader is de directeur CNB door de 4 CNB-gemeenten benoemd als Port Security Officer.

Partners

Lees meer over de havens van de deelnemende gemeentes:

Voor meer informatie, neem contact op met de secretaris CNB via cnb@portofamsterdam.nl